Regulamin festiwalu 2007 Array Drukuj Array

1. Festiwal  adresowany jest do zespołów amatorskich grających szeroko rozumianą muzykę bluesową i rockową , opierających się głównie na repertuarze własnym.
Zespół może również dodatkowo przygotować jeden utwór z repertuaru Miry Kubasińskiej, który weźmie udział w konkursie specjalnym, poświęconym twórczości artystki.

2. Celem Festiwalu jest popularyzacja muzyki, wspieranie i promocja amatorskich zespołów muzycznych, tworzenie warunków do wymiany doświadczeń artystycznych pomiędzy debiutantami a uznanymi zespołami bluesowymi i rockowymi oraz upowszechnianie dorobku artystycznego Miry Kubasińskiej – artystki urodzonej w Ostrowcu Świętokrzyskim

3. Kwalifikacja uczestników Festiwalu odbędzie się na podstawie nadesłanych płyt demo z nagranymi  trzema własnymi utworami ( max. 15 min.) oraz dodatkowo , ale nie obowiązkowo, jednym utworem z repertuaru Miry Kubasińskiej na konkurs specjalny poświęcony artystce.

4. Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie, wzmacniacze instrumentalne i zestaw perkusyjny.

5. Dla najlepszego zespołu wskazanego przez Jury Organizatorzy ufundują nagrody:

I nagroda -  3 000 PLN
II nagroda - 2 000 PLN
Nagroda specjalna za najciekawsze wykonanie utworu z repertuaru Miry Kubasińskiej – 3 000 PLN

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Werdykt Jury jest nieodwołalny.

6. Wszelkie sporne kwestie dotyczące regulaminu rozstrzyga Organizator.

7. Zespoły zgłaszające się na Festiwal wyrażają zgodę na nieodpłatną transmisję i retransmisję swoich występów w relacjach z Festiwalu.

8. Karty zgłoszeń i płyty demo prosimy przysyłać pod adresem:
Miejskie Centrum Kultury
ul. Siennieńska 54
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
z dopiskiem „Wielki Ogień”
w terminie do 31 maja 2007 r.

Ze względów organizacyjnych zgłoszenia, które nadejdą po tym terminie nie będą uwzględniane.

Nadesłanych materiałów nie zwracamy.

9. O zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu, na podstawie werdyktu Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora, uczestnicy powiadomieni zostaną w formie pisemnej do dnia 5 czerwca br.

Zespoły przyjeżdżają na koszt własny lub placówki delegującej.

Więcej informacji: Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Św. tel. 041 247 65 80 lub 041 262 48 52