Regulamin i karta zgłoszenia

 


  pobierz regulamin i kartę zgłoszenia    

 

 

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 roku stosowane jest unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane w Polsce jako RODO. Celem RODO jest wprowadzenie nowych zasad i ujednolicenie sposobu przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Poniżej przekazujemy Państwu najważniejsze informacje opisujące nasze obecne zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w korespondencji

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w korespondencji prowadzonej z Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA: Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako MCK), z siedzibą przy ul. Siennieńskiej 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem można skontaktować się: - pocztą elektroniczną pod adresem:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia, obsługi i ewidencji korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących jednostki publicznej jaką jest MCK (art. 6 ust 1 lit. c) RODO).

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz MCK (np. usługi informatyczne) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na korespondencję, a po tym okresie przez czas wynikający z wymogów archiwalnych określonych w instrukcji kancelaryjnej oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Z tych uprawnień można skorzystać składając wniosek do MCK, lub wysyłając go pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Należy pamiętać, że zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, w tym RODO. To, czy i z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO W przypadku uznania przetwarzania za niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie Pani/Pana danych jest niezbędne, aby zrealizować Pani/Pana sprawę lub umożliwić prowadzenie komunikacji. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością prowadzenie korespondencji lub załatwienia danej sprawy.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów i kontrahentów

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów i kontrahentów Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest pracodawca - Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako MCK), z siedzibą przy ul. Siennieńskiej 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem można skontaktować się: - pocztą elektroniczną pod adresem:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

- wypełnienia obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; Jeżeli przekaże Pani/Pan pracodawcy również jakiekolwiek swoje dodatkowe dane osobowe, inne niż te, które są wymagane przepisami prawa, przetwarzanie tych dodatkowych danych będzie odbywało się za Pani/Pana dobrowolną zgodą. Podstawą prawną przetwarzania takich danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz MCK (np. usługi informatyczne) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub współpracy, a także później przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, określony w przepisach prawa lub przez okres archiwizacji dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest jedynie zgoda pracownika, dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia tej zgody.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Z tych uprawnień można skorzystać składając wniosek do MCK, lub wysyłając go pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: - zawarcia i wykonania umowy oraz obsługi klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zamówieniach publicznych

Ponadto informujemy, iż funkcję Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim pełni Pan Michał Broda, adres e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 


RODO

No imagesStworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Theme, multi domain hosting. Valid XHTML and CSS.